Tarieven

Incasso-opdrachten kunnen op basis van het incasso-totaal account aan ons worden verstrekt.

Wanneer u jaarlijks meer dan drie vorderingen ter incasso heeft uit te besteden dan biedt het incasso-totaal account van Incassowijzer u grote voordelen. Voor het incasso-totaal account bent u na het introductiejaar € 175,00 per jaar verschuldigd. De kosten van aanmaningen, ingebrekestellingen en mogelijke juridische stappen worden in principe geheel verhaald op de betreffende debiteur.