Maximale kostengarantie - vervolg

Om te voorkomen dat nodeloos wordt geïnvesteerd in een procedure voor de rechtbank, wordt uw debiteur eerst opgenomen in de route van één van onze deurwaarders. De deurwaarder heeft uw debiteur ter plaatse bezocht en via een sommatie-exploot (ambtelijk bericht) gesommeerd uw vordering alsnog te voldoen (dit huisbezoek valt onder de no cure no pay regeling).

De deurwaarder maakt op dat moment een inschatting van de verhaalbaarheid van uw vordering zodat geen onnodig kostenrisico wordt gelopen. Als door onze deurwaarder geen omstandigheden worden waargenomen op grond waarvan getwijfeld moet worden aan de verhaalbaarheid van uw vordering, kan de vordering aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank.

De maximale kostengarantie geldt wanneer een debiteur de betalingsverplichting uit een overeenkomst niet nakomt en tevens de navolgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • De factuur mag niet ouder zijn dan zes maanden bij invoer op www.incassowijzer.nl.
 • Het betreft een verbintenis tot betaling van een geldsom. Andere vorderingen (anders dan rente en incassokosten) zijn uitgesloten.
 • De schuldenaar woont c.q. is gevestigd in Nederland.
 • De Nederlandse rechter is bevoegd en het Nederlandse recht van is toepassing.
 • Geen wettelijk vereiste procesvertegenwoordiging.
 • Geen verweer tegen de vordering wordt gevoerd.

De maximale kostengarantie is van toepassing per ingevoerde opdracht. De maximale kostengarantie is van toepassing indien de geldvordering niet wordt geïncasseerd. Ontvangen bedragen worden verrekend met de op de vordering gemaakte kosten. Indien de gemaakte kosten lager zijn dan de ontvangen som, wordt het verschil aan u uitgekeerd als opdrachtgever. Geweigerd kan worden een zaak in rechte aanhangig te maken.

Uitgesloten van de maximale kostengarantie zijn - in ieder geval - vorderingen uit hoofde van:

 • Huur/verhuur van onroerende zaken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Onrechtmatige daad
 • Auteursrecht
 • Industrieel eigendom

De voordelen:

 • Geen jaarlijkse kosten (dus geen omzetafhankelijke premie of anderszins)
 • Beperkt maximaal kosten risico wanneer een (juridische) incasso niet slaagt!
 • Geen uurtarief
 • Geen onverwachte kosten
 • U heeft altijd direct online toegang tot uw dossier en kunt deze naar wens beheren
 • Maximale inzet van ons landelijk netwerk van gerechtsdeurwaarders.

Kortom, minder zorgen!

Juristwijzer -transp
Juristwijzerwijzer werkt op basis van een uurtarief

Als uw debiteur in het verweer gaat tegen een gerechtelijke incassoprocedure is het wel zo prettig als u met raad en daad wordt bijgestaan door een ervaren en deskundig jurist. Met Juristwijzer bent u verzekerd van hulp van vakbekwame juristen, allen met zeer veel ervaring op het gebied van de gerechtelijke incasso. En dat voor tarieven die een stuk vriendelijker zijn dan bij een willekeurig advocatenkantoor. Met het IncassoTotaal® van Incassowijzer ontvangt 25% korting op het uurtarief van onze juristen.

Maximale kostengarantie

Beperking van het kostenrisico! Zo weet u altijd welk maximaal kostenrisico u loopt.

Lees meer