Werkt op basis van no cure no pay

No cure no pay is Engels voor 'geen oplossing geen betaling': hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij/zij de dienst tot een goed einde heeft gebracht. Indien een gedeeltelijk resultaat wordt verkregen, wordt een vergoeding berekend over het gedeeltelijk resultaat. In feite is er bij no cure no pay sprake van een resultaatverplichting, dit in tegenstelling tot een inspanningsverplichting. No cure no pay is een gebruikelijke wijze van werken in de incassobranche.

Lees meer over De incassofaseWerkt op basis van no cure less pay

Bij een niet succesvolle incasso in de incassofase zijn geen verdere mogelijkheden meer om betaling af te dwingen. De wet schrijft nu voor dat uw vordering aanhangig gemaakt moet worden bij de rechtbank zodat uw vordering kan worden vastgelegd in een vonnis. Hiervoor zijn kosten verschuldigd (uitbrengen van de dagvaarding, griffierecht* en processalaris) en welke kosten vooraf door ons betaald moeten worden. U dient uitsluitend de proceskosten aan ons te betalen. Met het verkregen vonnis volgt beslaglegging door één van onze deurwaarders om betaling af te dwingen.

Lees meer over De executiefase

* Griffierecht is verschuldigd als bijdrage in de kosten voor een procedure. Het griffierecht wordt van overheidswege geheven en komt voor 100% ten gunste van de Staat der Nederlanden. De verliezende partij wordt veroordeeld tot betaling van het griffierecht aan de eisende partij en is daarom voor 100% verhaal vatbaar.De debiteur dient dus het griffierecht te voldoen en het kost u niets!
Lees hier meer over het griffierecht

De tenuitvoerlegging van het vonnis geschiedt op basis van no cure less pay.

Kortom:

  • Bij een succesvolle incasso betaalt u niets. Uw debiteur betaalt de kosten.
  • Bij een niet-succesvolle incasso betaalt u slechts de proceskosten en akte van afgifte van het vonnis door de deurwaarder.

 

Aanmelden

Met uw IncassoTotaal registratie heeft u een heel jaar lang onbeperkt toegang tot alle diensten van incassowijzer.

Invoeren incasso