Hieronder vindt u een voorbeeld welke u kunt gebruiken indien u zich inschrijft bij #websitenaam# .

    naam debiteur :...........
    Vorderingweg 1
    1815 XX Alkmaar
    Alkmaar, dinsdag 15 maart 2005
Dossiernummer : 90326  
Betreft : aanmaning  
Inzake : na te melden client(e)  

Geachte heer/mevrouw,

Cliënt(e), naam cliënt(e): ..........., is aangesloten bij onze incassodienst.

Geconstateerd werd dat na te melden vordering onvoldaan is gebleven:

Factuurnr.DatumBedragRenteVoldaanOpenstaand
001 05-02-2225 € 555,66 € 8,99 € 0,00 € 555,66
002 05-02-2226 € 4.123,22 € 56,48 € 0,00 € 4.123,22
003 05-02-2227 € 33,22 € 0,41 € 0,00 € 33,22
004 05-02-2228 € 445,78 € 5,33 € 0,00 € 445,78
administratiekosten   € 17,85      
Totaal 05-02-2228 € 5.157,88 € 71,22 € 0,00 € 5.246.94

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid voormeld totaal bedrag binnen vijf dagen na heden aan ons te voldoen door overboeking op onderstaand bankrekeningnummer onder vermelding van het dossiernummer.

Wanneer wij na het verstrijken van voormelde termijn geen betaling van u hebben mogen ontvangen, zullen wij de vordering daadwerkelijk ter incasso nemen. Wij wijzen u op het gegeven dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt en wij namens cliënt(e) op vergoeding hiervan aanspraak zullen maken.

Tevens attenderen wij u reeds nu vooralsdan op het gegeven dat wanneer wij namens cliënt(e) genoodzaakt zullen zijn de vordering in rechte aanhangig te maken, alle zeer hoge hiermee gepaard gaande (proces)kosten eveneens van u gevorderd zullen worden.

Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zal laten komen.

Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd en in afwachting verblijven wij.

Hoogachtend,

Incassowijzer