Het digitaal beslag register

 

Onder het motto "Voorkomen is beter dan genezen" raadplegen wij - voordat (proces)kosten worden gemaakt het digitaal beslag register (DBR). 

 

Het DBR is een landelijk register waar alle gerechtsdeurwaarders per 1 januari 2016 alle derdenbeslagen waarvoor een beslagvrije voet van toepassing is, moeten inschrijven. De deurwaarder is op een aantal momenten gedurende de behandeling van een vordering, verplicht het DBR te raadplegen. Dit is bijvoorbeeld het geval voordat een dagvaarding wordt uitgebracht of voordat beslag op een inkomen wordt gelegd. Het DBR geeft een actueel overzicht van de financiële positie van uw debiteur en heeft tot doel het voorkomen dat u - als opdrachtgever - door geen of onvoldoende inzicht in de financiële positie van uw debiteur onnodige proces-en executiekosten maakt;

 

Naast het raadplegen van het DBR, raadplegen wij ook andere bronnen om een (beter) beeld te krijgen van de financiële positie van uw debiteur.


Gegevens inlezen

 

Indien u meerdere incasso's tegelijkertijd wilt uploaden kunt u ook gebruik maken van onze "batch import" functionaliteit. U creëert een bestand welke voldoet aan het voorbeeld bestand (te downloaden achter de log in). Dit kan in Excel, maar ook in een reguliere tekstverwerker.

 

Vervolgens kunt u het bestand uploaden, waarna u de interpretatie van het bestand in een overzicht te zien krijgt. Indien alle gegevens correct zijn weergegeven, kunt u deze opslaan in onze database en uw opgave is voltooid. Het systeem werkt op dezelfde wijze als een reguliere bank im- en export. Makkelijker kan het niet.


Attentiestickers

 

"De schuldeiser heeft een beter geheugen dan de schuldenaar"
(Benjamin Franklin)

 

Via deze website kunt u onze attentiestickers bestellen. Deze stickers geven aan dat uw bedrijf is aangesloten bij Incassowijzer. Het rode uitroepteken vestigt op dwingende wijze de aandacht van uw debiteur op de noodzaak van betaling. Wanneer na gebruik van de sticker betaling toch nog uitblijft, kunt u de vordering invoeren op onze site.


Maatwerk

 

Om het midden- en kleinbedrijf blijvend te faciliteren met nieuwe ontwikkelingen via internet op het gebied van debiteurenbeheer en incassobeleid, hebben wij een strategisch partnership met onze automatiseerder, Arlanet uit Wormerveer, zodat wij altijd voorzien zijn van de laatste technologieën.

Dit stelt ons in staat elk gewenst boekhoudpakket via XML te koppelen aan incassowijzer zodat het inlezen van uw debiteurenportefeuille automatisch verloopt en kostbare tijd niet verkwist wordt.

Aanmelden

Met uw IncassoTotaal registratie heeft u een heel jaar lang onbeperkt toegang tot alle diensten van incassowijzer.

Invoeren incasso

nocurenopay

Maximale kostengarantie

Beperking van het kostenrisico! Zo weet u altijd welk maximaal kostenrisico u loopt.