Arlanet Logo

BETALINGSHERINNERING

Geachte dames en heren,

Onderstaand treft u een overzicht van de in onze administratie openstaande factuur waarvan de betalingstermijn is verstreken:

Factuurnummer: 2012TEST01
Factuurdatum: 30-12-2011
Factuurbedrag: € 499,00
Uiterste betaaldatum was: 13-1-2012
Aantal dagen overschreden: 7
Opslag wegens te late betaling: € 0,00
Uiterste betaaldatum: 13-1-2012 (7 dagen te laat)

Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zijn wij helaas genoodzaakt de kosten van deze betalingsherinnering ad € 0,00 aan u door te belasten.

Nu de betalingstermijn is overschreden, willen wij u vriendelijk verzoeken de factuur alsnog binnen zeven dagen te betalen. Dit kan door het openstaande bedrag van € 499,00 over te maken op bankrekening 145247821 o.v.v. factuurnummer 2012TEST01.

Gezien het feit dat de betalingstermijn is overschreden, gaan wij er van uit dat u dit bericht met de nodige aandacht zal behandelen.
Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden, kunt u dit bericht als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Administratie
Arlanet BV

U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken op telefoonnummer 075-6476090 of e-mailadres administratie@arlanet.com.

 

Dit bericht is gegenereerd door Incassowijzer debiteurenbeheer.