De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis betekenen aan de veroordeelde partij (uw debiteur) en bevel doen om binnen twee dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan de gerechtsdeurwaarder - zonder verdere tussenkomst van een rechter - zelfstandig overgaan tot het leggen van beslag op het gehele vermogen van de geëxecuteerde.

 

Veelal zal beslag op het salaris of uitkering van uw debiteur worden gelegd of op diens inboedel of onroerende zaak. Vaak leiden deze beslagmaatregelen - waartoe de gerechtsdeurwaarder als enige in Nederland bevoegd is - tot voldoening van uw vordering.

Aanmelden

Met de MKB Incasso Toolbox heeft u een heel jaar lang altijd direct toegang tot al onze incasso- en Gerechtsdeurwaardersdiensten.


Invoeren incasso

Maximale kostengarantie

Beperking van het kostenrisico! Zo weet u altijd wat u kunt verwachten.