Het digitaal beslag register

 

Onder het motto "Voorkomen is beter dan genezen" raadplegen wij - voordat (proces)kosten worden gemaakt het digitaal beslag register (DBR). 

 

Het DBR is een landelijk register waar alle gerechtsdeurwaarders per 1 januari 2016 alle derdenbeslagen waarvoor een beslagvrije voet van toepassing is, moeten inschrijven. De deurwaarder is op een aantal momenten gedurende de behandeling van een vordering, verplicht het DBR te raadplegen. Dit is bijvoorbeeld het geval voordat een dagvaarding wordt uitgebracht of voordat beslag op een inkomen wordt gelegd. Het DBR geeft een actueel overzicht van de financiële positie van uw debiteur en heeft tot doel het voorkomen dat u - als opdrachtgever - door geen of onvoldoende inzicht in de financiële positie van uw debiteur onnodige proces-en executiekosten maakt;

 

Naast het raadplegen van het DBR, raadplegen wij ook andere bronnen om een (beter) beeld te krijgen van de financiële positie van uw debiteur.


Gegevens inlezen

 

Vanuit uw eigen applicatie incasso's aanmaken? Maak gebruik van onze API. Wij maken gebruik van de OpenAPI-specificatie om de integratie met uw eigen applicatie zo eenvoudig mogelijk te maken.

U kunt ook gewoon een bestand aanleveren naar uw eigen keuze. Wij zorgen er dan voor dat het bestand wordt ingelezen.

 

Makkelijker kan het niet.


Attentiestickers

 

"De schuldeiser heeft een beter geheugen dan de schuldenaar"
(Benjamin Franklin)

 

Via deze website kunt u onze attentiestickers bestellen. Deze stickers geven aan dat uw bedrijf is aangesloten bij Incassowijzer. Het rode uitroepteken vestigt op dwingende wijze de aandacht van uw debiteur op de noodzaak van betaling. Wanneer na gebruik van de sticker betaling toch nog uitblijft, kunt u de vordering invoeren op onze site.


Maatwerk

 

Om het midden- en kleinbedrijf blijvend te faciliteren met nieuwe ontwikkelingen via internet op het gebied van debiteurenbeheer en incassobeleid, hebben wij een strategisch partnership met onze automatiseerder zodat wij altijd voorzien zijn van de laatste technologieën.

Dit stelt ons in staat elk gewenst boekhoudpakket via XML te koppelen aan incassowijzer zodat het inlezen van uw debiteurenportefeuille automatisch verloopt en kostbare tijd niet verkwist wordt.

Aanmelden

Met de MKB Incasso Toolbox heeft u een heel jaar lang altijd direct toegang tot al onze incasso- en Gerechtsdeurwaardersdiensten.


Invoeren incasso

nocurenopay

Maximale kostengarantie

Beperking van het kostenrisico! Zo weet u altijd wat u kunt verwachten.